Nyheter

Skanska bygger slutförvaret i Forsmark

Illustration av slutförvaret i Forsmark. De grå delarna är de befintliga, de blå ska Skanska bygga. Bild: SKB.
Illustration av slutförvaret i Forsmark. De grå delarna är de befintliga, de blå ska Skanska bygga. Bild: SKB.

Det blir Skanska får uppdraget att bygga ut slutförvaret SFR i Forsmark. Projektet omfattar bland annat sex bergsalar som ska byggas cirka 140 meter ner i urberget.   

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) tecknade nyligen ett samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

– Vi på Skanska känner oss väldigt glada över att ingå i ett samverkansprojekt med SKB, för att bygga ut SFR och är samtidigt ödmjuka inför det ansvar det för med sig med extra höga krav på kvalitet och säkerhet. Det är ett otroligt spännande och långsiktigt byggprojekt, vi ser fram emot att vara en del av det, säger Lars Lindberg, vice vd på Väg och anläggning på Skanska.

Förvar för kortlivat avfall

Projektet, med en kostnad på flera miljarder, omfattar projektering och byggnation av sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark. I SFR slutförvaras kortlivat radioaktivt avfall som exempelvis filter, verktyg och kläder som använts i de svenska kärnkraftverken, och material från sjukvård, industri och forskning. SFR kommer även att rymma radioaktivt avfall från när kärnkraftverken avvecklas och nedmonteras. Det rör sig om reaktorkomponenter, betong och andra byggnadsmaterial.

– Vi är väldigt nöjda med att ha valt Skanska som samverkanspartner för utbyggnaden av SFR. Efter många år av planering och miljöprövningar har vi nu tagit ett stort steg framåt för att förverkliga ett utbyggt SFR. Nu inväntar vi godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten innan vi kan påbörja bergarbetena, säger Jessica Palmqvist, tillförordnad vd på SKB. 

Krävs godkännande av SSM

SFR rymmer idag cirka 63 000 kubikmeter kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall. För att ha tillräckligt med utrymme för drift- och rivningsavfall från Sveriges kärnkraftverk, kommer ytterligare 117 000 kubikmeter att behövas. Utbyggnaden är tänkt att förläggas på 120–140 meters djup, i nivå med den lägsta delen av nuvarande SFR.

Mark- och miljödomstolen gav sitt tillstånd vid årsskiftet och SKB lämnade i mars 2023 in ansökan inför uppförande och drift av det utbyggda SFR till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Först efter SSM:s godkännande kan SKB påbörja bergarbetena på Stora Asphällan i Forsmark. Planerad byggstart är hösten 2024.