Skanska bygger spårväg för 710 MSEK

Skanska bygger spårväg för 710 MSEK
Visionsbild över Sölvegatan i Lund. Bild: Skanska

Skanska har tecknat avtal med Lunds Kommun om att bygga ny spårväg mellan Lunds Central och European Spallation Source, ESS, nordost om centrum.
Kontraktet är värt cirka 710 miljoner kronor vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2017.

Projektet omfattar 5,5 kilometer dubbelspår samt bland annat nio hållplatser, en ny bro, trafikanordningar och BEST-arbete, det vill säga installation av bana, el, signal och tele, i stadsmiljö.

– Vi är glada att vi nu äntligen står inför en byggstart. Spårvägen kommer göra det möjligt för fler människor att resa hållbart i Lund och är en del i att bygga ett modernt och klimatsmart samhälle, säger Emma Berginger (Mp), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden i Lund, i ett pressmeddelande. 

Byggstart äger rum 1 mars och spårvägen skall vara klar för testkörning 31 december 2018.

Lunds nya spårväg är ett led i kommunens satsning för ökad kollektivtrafikanvändning och möjliggör stadens planerade tillväxt.
Totalt kommer 150 personer, inklusive underentreprenörer, att sysselsättas i projektet, varav 10-15 personer kommer att nyanställas.

Relaterade artiklar

Bygger ny hotelldel i form av en båt
Tecknar avtal om bygge av kontor värt 800 miljoner
Bygger ut anstalten för 900 miljoner kronor
Nu är Karlatornet högst i Norden