Nyheter

Skanska bygger ut Carlanderska sjukhuset

Skanska har fått i uppdrag att bygga ut Carlanderska sjukhuset i Göteborg.
Kund är Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset AB och uppdraget innefattar tillbyggnad av 7 000 kvadratmeter vårdlokaler i anslutning till befintlig byggnad, uppförande av ny teknikbyggnad norr om sjukhuset samt ombyggnadsarbeten. Avtalet är värt cirka 220 miljoner kronor.

Carlanderska sjukhuset byggdes 1927 som ett komplement till den offentliga vården i regionen. Sjukhuset och den intilliggande Carlandersparken utgör en kulturhistorisk miljö och därför har stor vikt lagts vid att nybyggnationen ska smälta väl in.

– Vi är mycket glada för förtroendet att utveckla det nya Carlanderska sjukhuset. Det är en spännande utmaning att arbeta i en kulturhistorisk miljö och bygga framtidens Carlanderska med modern teknik och utrustning utan att förändra områdets karaktär. I och med att nybyggnationen till stor del sker på nuvarande parkeringsplatser blir behovet av att inkräkta på parkområdet begränsat, säger Christian Wieland, distriktschef, Skanska Sverige AB, i ett pressmeddelande.

Tillbyggnaden omfattar fem våningsplan, inklusive källare. I den nya byggnaden inryms bland annat ny röntgenavdelning, operationssalar och sterilcentral. Ombyggnadsarbetena innefattar omklädningsrum, teknikutrymmen samt godsmottagning i den befintliga sjukhusbyggnaden.

– Dagens krav har gjort lokalerna otidsenliga för de mest teknikintensiva verksamheterna. Vi behöver både expandera och bygga lokaler som kan erbjuda vården de bästa förutsättningarna. Vägledande principer vid utformningen av tillbyggnaden är ett modernt uttryck i nära relation till det befintliga, säger Marina Spargren, utvecklingschef, Carlanderska sjukhuset.

Byggnadsarbetena inleds inom kort och lokalerna ska vara klara för invigning i mars 2017, 90 år efter det att sjukhuset ursprungligen invigdes.