Nyheter

Skanska bygger ut spårväg i Bergen

Skanska har skrivit kontrakt med Hordaland fylkeskommune och Bybanen utvikling om att utveckla och utföra två utbyggnader av spårvägen Bybanen i Bergen, Norge. Kontraktet är värt totalt NOK 532 M, cirka 600 miljoner kronor, och inkluderas i orderingången för Skanska Norge i det tredje kvartalet 2013.

Skanska bygger ut spårväg i Bergen, Norge, för cirka 600 miljoner kronor. Den ena delen, C12 Sandslivegen-Kokstad, är 1700 meter lång med ett kontraktsvärde om NOK 420 M, cirka 475 miljoner kronor. Arbetet startar i augusti 2013 och avslutas i november 2015.

Den andra utbyggnaden, C14 Flesland, kommer att sammanlänka centrala Bergen med Flesland flygplats. Kontraktet är värt NOK 112 M, cirka 126 miljoner kronor. Arbetet startar i augusti 2013 och avslutas i december 2014.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har cirka 4 500 medarbetare. Skanska Norge hade 2012 intäkter på 12,5 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.