Nyheter

Skanska bygger ut tågdepå i Göteborg

Sävenäs tågdepå i Göteborg. Bild: Jernhusen
Skanska har fått uppdraget att bygga ut tågdepån i Sävenäs med tillhörande spåranläggningar. Kostnaden beräknas till 170 miljoner kronor och projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. 

Uppdraget utförs åt Västtrafik och Jernhusen. Totalt omfattar projektet cirka 4 200 kvadratmeter tillbyggnad av spårhall och 420 kvadratmeter om- och tillbyggnad av komplementbyggnad. Satsningen görs, enligt pressmeddelandet från Skanska, för att möta Västtrafiks expanderande kollektivtrafik med fler tåg och nya tågtyper.

Skanskas uppdrag innefattar tillbyggnad av befintlig tågdepå med tillhörande spåranläggning samt om- och utbyggnad av intilliggande byggnad med verkstäder, miljörum, teknikrum, lager, personalutrymmen och kontor.

– Sävenäs tågdepå blir en modern och effektiv anläggning som kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silvernivå. Vi ser fram emot att tillsammans med Jernhusen få bidra till att skapa goda förutsättningar för framtidens hållbara spårtrafik i Västra Götaland , säger Lotta Cvach, distriktschef, Skanska Sverige i pressmeddelandet.

Byggstart är planerad att ske under första kvartalet 2022 med färdigställande till sommaren 2023.