Skanska bygger <br></br> Bromma Center

Skanska bygger
<br></br> Bromma Center
En tom flyghangar vid Bromma flygplats ska på sikt bli en handelsplats med 100 000 kvadratmeter shopping. Skanska har fått i uppdrag att bygga den andra etappen.

Kontraktet med KF Fastigheter är värt 700 miljoner kronor och omfattar om- och tillbyggnad av 45 000 kvadratmeter, varav 11 000 kvadratmeter är parkeringsgarage. Den gamla flyghangaren från 1947 är kulturminnesmärkt vilket ställer krav på att exteriören ska bevaras.

Skanskas del av miljardprojektet har redan inletts med vissa markarbeten. Projektet ska vara avslutat våren 2010.

Relaterade artiklar

Tecknar avtal om bygge av kontor värt 800 miljoner
Bygger ut anstalten för 900 miljoner kronor
Nu är Karlatornet högst i Norden
De bygger Axevalla Hästcentrum