Nyheter

Skanska bygger <br></br> Bromma Center

En tom flyghangar vid Bromma flygplats ska på sikt bli en handelsplats med 100 000 kvadratmeter shopping. Skanska har fått i uppdrag att bygga den andra etappen.

Kontraktet med KF Fastigheter är värt 700 miljoner kronor och omfattar om- och tillbyggnad av 45 000 kvadratmeter, varav 11 000 kvadratmeter är parkeringsgarage. Den gamla flyghangaren från 1947 är kulturminnesmärkt vilket ställer krav på att exteriören ska bevaras.

Skanskas del av miljardprojektet har redan inletts med vissa markarbeten. Projektet ska vara avslutat våren 2010.