Nyheter

Skanska byter strategi <br></br> för passivhus

Ett passivhus som drivs på el är inte bättre ur miljösynpunkt än ett 70-talshus som drivs på fjärrvärme. Nu byter Skanska strategi och ger koldioxidfrågan större tyngd, visar en ny hemlig rapport.

Koldioxidsutsläppen och energiförbrukningen ska minska i Skanskas nya passivhus och energisnåla hus.

— Vi tog fram rapporten eftersom vi ser ett ökande intresse för att bygga passiv- och energisnåla hus i Trondheim, Stavanger, Göteborg, Lund, Landskrona och Stockholm, säger Jonas Gräslund, ansvarig för forskning och utveckling i Skanska Bostadsutveckling Norden.

Forskaren Anna Joelsson har visat att passivhusen i Lindås söder om Göteborg använder el och därför är tveksamma ur miljösynpunkt. Och de passivhusen Skanska byggde åt Uddevallahem i Misteröd var inte bättre, visar Byggvärldens granskning.

Skanskas nya rapport ska fungera som handledning när Skanska bygger energisnåla hus. Och även om rapporten än så länge är ett internt dokument avslöjar Jonas Gräslund, vissa detaljer.

Skanska vill till exempel minska passivhusens elberoende.
— Våra nya rekommendationer gör att i projekt typ Misteröd kommer kraven höjas ytterligare, säger Jonas Gräslund.

Fjärrvärme ska användas där det är möjligt. För att sätta ytterligare press på att minska koldioxidutsläppen sätts också gränser för hur mycket primärenergi som får användas. Primärenergi är den mängd råvara som används för att framställa en viss mängd el eller fjärrvärme. Med ett lågt värde för primärenergi kan till exempel inte el från kol eller gaskondenskratverk användas i hög utsträckning.

— Jag vill inte nämna en siffra men vi har satt gränsen för primärenergi lågt, säger Jonas Gräslund.

Rapporten ska användas när ni bygger flerbostadshus i passivstil och lågenergihus i egen regi. Hur många hus räknar ni med att bygga de kommande åren?
— Vi kommer att bygga en del passivhus och lågenergihus men jag kan inte säga hur många. Den här rapporten är ett led i en strategi kring hur många vi ska bygga, säger Jonas Gräslund.

Skanska startar nu arbetet med att ta fram en liknande rapport för småhus som ska byggas som passivhus.