Nyheter

Skanska dök på börsen

Johan Karlström hade inga muntra besked till marknaden på tisdagen. Skanskas nedskrivningar gjorde att aktien föll med 7,5 procent.

Johan Karlström har knappt mer än tillträtt som vd och koncernchef för Skanska. Hans besked på tisdagen var en ”mini-vinst-varning”.

Skanska tvingas till nedskrivningar på grund av tre projekt i Storbritannien. Det rör tre fast-pris-åtaganden som utförts i privat-offentlig samverkan där Skanska ansvarar för finansiering, utformning, byggande och drift under en avtalsperiod.

Projekten omfattning har förändrats vilket har medfört väsentliga kostnadsökningar för att få projekten klara i tid. Men Skanska har svårt att få kompensation för ökade kostnader och skriver ner värdet med 335 miljoner kronor.

— Den här typen av projekt med fastpriskontrakt och långa produktionstider har traditionellt resulterat i högre marginaler än andra typer av projekt samtidigt som dessa projekt är förknippade med högre risker. Det inträffade belyser vikten av att vi fortsätter att ytterligare stärka vår riskhantering för denna typ av projekt, säger Johan Karlström, vd och koncernchef i Skanska.

Marknaden reagerade och aktien föll med 7,5 procent och när börsen stängde på tisdagen låg den på 105:50 kronor.

Det preliminära rörelseresultatet för Skanska för det första kvartalet 2008 uppgår till 1 080 miljoner kronor. Intäkterna i byggverksamheten har ökat med 14 procent till 30,5 miljarder kronor.