Nyheter

Skanska drillar <br/> chefer i etik

— Vi har absolut nolltolerans för etikbrott. Följer du inte vårt affärsetiska kontrakt är det bara: Där är dörren, säger Skanskas vd Johan Karlström. Byggvärlden följer ett seminarium om morgondagens ledarskap på Skanskas huvudkontor i Solna.

I början av oktober dömdes en före detta Skanskachef för grovt bedrägeri i Växjö tingsrätt. Mannen hade enligt domen låtit Skanska betala renoveringen av hans dotters villa, och han sade själv upp sig när han konfronterades med misstankarna.

Detta är ett närliggande exempel på hur det kan gå när ett företags etiska normer inte respekteras. Så hur gör Skanska, med åtta verksamhetsgrenar och 60 000 anställda på tre kontinenter, för att upprätthålla sina värderingar genom hela organisationen?

Bland annat har man en global uppförandekod som föreskriver att samtliga anställda ska utbildas i affärsetik. Alla på ledande positioner ska dessutom skriva på ett affärsetiskt kontrakt.

— Med alla de anställda vi har kan vi naturligtvis inte garantera att inte någon, någonstans, gör något dumt. Men med etisk träning gör man det tydligt att det inte är företaget som gjort fel, utan en individ, säger Johan Karlström.

Skanska håller sig också med fem nollvisioner — ”The Five Zeros”. De fem nollorna står för noll miljöincidenter, noll förlustprojekt, noll olyckor, noll defekter och noll oegentligheter.

För högsta ledningen är The Five Zeros direkt kopplade till incitamentsprogrammet.

— Även om man når de finansiella målen, blir det bonusavdrag om man inte också uppnår de mjuka målen och håller de fem nollorna, säger Johan Karlström.

Vissa marknader och kunder tackar man helt enkelt nej till. Skanska har exempelvis dragit sig tillbaka från Ryssland, eftersom bolaget ”inte vill spela på det sätt som krävs där”, som Johan Karlström uttrycker det.

Men i Sverige är etikproblemen faktiskt mindre än många tror. Åtminstone enligt Skanskas vice vd Tor Krusell.

— Jag tror att allmänheten ser branschen som värre än vad den är. Men man måste ändå fortsätta jobba med frågan naturligtvis, säger han.

Bland deltagarna på kvällens seminarium finns Magnus Andersson, vice vd på Skanska ID. Han jobbar främst i övriga Norden och Östeuropa, där det enligt Magnus Andersson är väl känt att Skanska håller en hög etisk profil.

— Visst, vi är inte perfekta. Vi har få kvinnor på ledande positioner, vi har asfaltkarteller bakom oss. Men en sådan här kväll slås man av att vi faktiskt jobbar väldigt hårt med de här frågorna, säger han.

Erik Skoglund, ansvarig för internrevision på Skanska globalt, är inne på samma spår.

— Man känner alltid stolthet när man berättar för folk på andra företag om vad vi gör, säger han.

I grund och botten handlar Skanskas ledarskap om en balansgång mellan stabilitet och kreativitet, enligt Tor Johs, marknadsdirektör på Skanska Norge.

— Vi styr efter klara regler men utan att glömma att tänka nya tankar, sammanfattar han.