Nyheter

Skanska erbjuder andelar i vindkraftverk

Skanska erbjuder sina bostadskunder att köpa andelar i vindkraftverk. I ett första skede går erbjudandet till kunder som bor i byggföretagets energisnåla flerbostadshus, Moderna hus.

Husen är energisnåla och kan kompletteras med olika tillval som extra isolering, återvinning av frånluftsvärme och solfångare för varmvattenuppvärmning.

— Genom samarbetet med o2 Vindel tar vi miljöarbetet ett steg längre och erbjuder våra kunder ett val av en energikälla som minimerar klimatpåverkan, säger Sofia Skoglösa, miljöcontroller på Skanska Sverige.