Nyheter

Skanska får grönt ljus för miljardprojekt

Sjukhus
Bild: White Arkitetker

I dagarna beslutade regionfullmäktige att godkänna den första etappen av till- och ombyggnaden av Nya Centralsjukhuset i Karlstad (Nya CSK). Projektet första etapp förväntas kosta 5,2 miljarder kronor och stå klart 2033.

I september 2021 tecknade Skanska samarbetsavtal med Region Värmland gällande ny- och ombyggnad av Karlstads Centralsjukhus. Sjukhuset kommer vara specialiserat för högteknologisk vård, effektiv akutvård och läkande vårdmiljöer. Hållbarhet spelar också en central roll i gestaltningen. Nu har regionfullmäktige beslutat att godkänna den första etappen av två. För Region Värmland är nu nästa steg att lämna in en ansökan om bygglov för Etapp 1.

Projektet är regionens största sjukhusinvestering någonsin och omfattar ett nytt akuthus, mottagningshus, teknikförsörjningscentral och parkeringshus. Mottagningshuset som blir det första delprojektet i etappen kommer förutom trästomme även ha en fasad av återbrukat tegel. Byggstart är planerad 2024.

Akuthuset blir det andra delprojektet, byggnaden på drygt 80 000 kvadratmeter blir kärnan för högteknologisk vård i det framtida sjukhuset. Byggnaden som bland annat kommer bestå av helikopterplatta, ambulansgarage och en entré planeras att börja byggas 2026. Samtidigt kommer befintliga delar av sjukhuset att bevaras.