Nyheter

Skanska får kontrakt i Förbifarten

Trafikplats Vinsta när arbetet är klart. Bild: Trafikverket

Skanska har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga Trafikplats Vinsta för E4 Förbifart Stockholm.
Kontraktet är värt cirka 500 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det andra kvartalet 2018.

Projektet avser länken mellan Stockholms västerort och tunnlarna för nya E4 Förbifart Stockholm.
Projektet omfattar bland annat två cirkulationsplatser, breddning av Bergslagsvägen, ombyggnad av gång- och cykelvägnätet, till Skattegårdsvägen anslutande betongtunnlar samt ledningsomläggningar.

Projekteringen påbörjas i augusti 2018 och projektet beräknas vara slutfört under 2022.