Nyheter

Skanska får kontrakt i Storbritannien för 13,9 miljarder

Skanska har som en del av ett samriskbolag med Costain och Strabag tecknat avtal med HS2 om att påbörja slutgiltig design samt byggnation av den södra delen av den första fasen av Storbritanniens nya höghastighetsjärnväg.


Skanska bygger del av Storbritanniens nya höghastighetsjärnväg, HS2, för cirka 13,9 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Avtalet omfattar utformning och byggnation av större tunnlar vid infarten till Londonterminalen vid Euston station. Till dags dato har joint venture-avtalet med HS2 Ltd omfattat att genomföra schemaläggning och förberedelser på plats för anläggningsarbetet. Det nya avtalet, som förväntas slutföras under 2026, markerar övergången till slutgiltig design samt byggnation. 

Skanska kommer att inkludera 1,12 miljarder brittiska pund, cirka 13,9 miljarder kronor, i orderingången för Europa för det andra kvartalet 2020.

Avtalet förväntas skapa över 6 000 nya jobb, varav 1 500 i samriskbolaget och över 4 800 i leverantörskedjan.