Nyheter

Skanska får miljardorder <br></br> i Göteborg

Skanska har fått i uppdrag att bygga motorvägsbron som ska länka samman E20 och väg 45 i östra Göteborg. Ordern är värd över 1,1 miljarder kronor.

Arbetet med Partihallsförbindelsen påbörjas i höst och ska vara klart 2011. Den nya bron ska ge bättre tillgänglighet för godstrafiken till Partihallsområdet i östra Göteborg. Samtidigt ska den avlasta trafiken i Tingstadstunneln.

Ordern från Vägverket region Väst gäller 1 100 meter fyrfilig bro med tillhörande påfartsramper och anslutningsvägar.