Skanska får vägkontrakt på 600 miljoner

Skanska får vägkontrakt på 600 miljoner
Skanska har fått uppdraget att bygga en ny sträcka på motorvägen R7 i Tjeckien. Skanskas andel av kontraktet uppgår till cirka 610 miljoner kronor.

Det är den lokala vägmyndigheten i Chumutov som beställer bygget. Uppdraget utförs av ett konsortium som leds av Skanska.

Kontraktet avser en cirka sju kilometer lång förbifart vid Chumutov nordväst om Prag. Projektet omfattar nybyggnad av motorväg inklusive broar och trafikplatser med av- och påfarter. Även viltstängsel, viltpassager, bullerskydd och planteringar ingår i kontraktet.

Tanken är att den nya förbifarten ska minska genomfartstrafiken i Chumutov och mindre städer i närheten.

Arbetet inleds i år och ska vara klart i september 2012.

Relaterade artiklar

Nu är Karlatornet högst i Norden
De bygger Axevalla Hästcentrum
HD prövar inte frågan – tvisten om Gondolens skadestånd är avgjord
Överklagar miljardkontrakt i tunnelbanans utbyggnad