Nyheter

Skanska får vägkontrakt på 600 miljoner

Skanska har fått uppdraget att bygga en ny sträcka på motorvägen R7 i Tjeckien. Skanskas andel av kontraktet uppgår till cirka 610 miljoner kronor.

Det är den lokala vägmyndigheten i Chumutov som beställer bygget. Uppdraget utförs av ett konsortium som leds av Skanska.

Kontraktet avser en cirka sju kilometer lång förbifart vid Chumutov nordväst om Prag. Projektet omfattar nybyggnad av motorväg inklusive broar och trafikplatser med av- och påfarter. Även viltstängsel, viltpassager, bullerskydd och planteringar ingår i kontraktet.

Tanken är att den nya förbifarten ska minska genomfartstrafiken i Chumutov och mindre städer i närheten.

Arbetet inleds i år och ska vara klart i september 2012.