Nyheter

Skanska går med i internationellt klimatinitiativ

Lena Hök, hållbarhetsdirektör på Skanska. Bild: Skanska

Skanska gör som bland annat Vattenfall och Volvo: ansluter till The Leadership Group for Industri Transition (LeadIT).

– I det här forumet kan vi både inhämta kunskap och vara med och driva utvecklingen, säger Lena Hök, hållbarhetsdirektör på Skanska till Byggvärlden.

LeadIT lanserades av regeringarna i Sverige och Indien vid FN:s klimatmöte i september 2019 och samlar länder och ledande företag som är engagerade i att uppnå Parisavtalet.

– I praktiken innebär detta att vi är med i ett samarbete med andra länder och andra företag som kommer att samlas för dialoger om hur vi kan driva utveckling och innovation vad gäller lösningar som reducerar koldioxidavtrycket avsevärt, säger Lena Hök.

I våras gick även USA med i klimatinitiativet, en marknad som är viktig för Skanska.
– Både Storbritannien och USA är med, vilket är viktigt för oss. Detta betyder också bland annat att vi kan vara med i diskussioner om vilka regelverk som krävs för att driva utvecklingen framåt.

Vad kommer ni framför allt att bidraga med själva?
– Vi ser vikten av att jobba med dessa frågor hela vägen ut till kund och också att få det värderat i slutresultatet. Annars är förstås att minska materialets koldioxidpåverkan en viktig del för oss. Något annat som vi har varit aktiva inom är att ta fram digitala verktyg för att kunna göra koldioxidkalkyler som påverkar både materialval och design. Den här kunskapen har vi även fört över till den amerikanska marknaden.

Skanska har som mål att nå netto noll koldioxidutsläpp i hela värdekedjan senast 2045. Målet inkluderar även leverantörer, underleverantörer och användare av de byggnader som Skanska uppför. Sen 2015 har bolaget minskat sina egna koldioxidavtryck med 40 procent.

– Byggsektorn står för 40 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp. De stora utsläppen kommer dels från bränsle och material som betong, stål och asfalt, dels den energi som krävs för att driva byggnaderna under deras livstid. För att nå målet att bli klimatneutrala jobbar vi med partners för att driva utveckling och innovation. Vi vill också se högre klimatkrav i offentliga upphandlingar, säger Lena Hök.

Förutom Volvo och Vattenfall är även bland annat ThyssenKrupp, Hybrit, DSM och Scania anslutna till initiativet.