Nyheter

Skanska grönt i Storbritannien

Näst grönast i Storbritannien. Det är den nya titeln för Skanska UK efter att Sunday Times publicerat en ny undersökning.

På första plats: UKOS, ett småföretag med 65 anställda. På andra plats: Skanska UK. Så ser turordningen ut i toppen på Sunday Times Best Green Companies 2010, en årlig undersökning där landets grönaste företag fastställs. Totalt deltog 92 företag, varav nio är inom byggbranschen.

Det finns flera orsaker till att Skanska UK hamnat på en andra plats. Tidningen rapporterar att det svenska byggföretaget bland annat reducerat sitt ekologiska fotavtryck med nästan en femtedel förra året, och att företaget graderar sina kunder utifrån deras miljöåtaganden.

— De som får den sämsta graderingen försöker vi att påverka, förklarar Skanskas Jennifer Clark för Sunday Times.

Undersökningen är indelad i två delar. Dels tittar man bland annat på företagets miljöpolicy, energikonsumtion, avfallshantering och återvinning. Dels ska ett visst antal av företagets personal svara på en enkät för att se hur företagets riktlinjer efterlevs i verkligheten.

Det finns dock vissa begränsningar i undersökningen. Bland annat måste företaget ha minst 50 anställda för att få vara med. Dessutom måste företaget aktivt anmäla sig och betala en anmälningsavgift som varierar mellan cirka 7 000 till 20 000 kronor, beroende på företagets storlek.

— Vi försöker att ha med en stor bredd i undersökningen, sedan kan vi inte säkert säga att undersökningen är representativ för alla aktiva företag i Storbritannien, säger Evan Williamson på Best Green Companies.

På Skanska är man dock stolt över utmärkelsen.

— I just Storbritannien så har vi varit effektiva med att sänka energianvändningen. Dessutom har vi blivit bättre på att välja miljövänliga material där. Sedan kan man till exempel säga att vi i Sverige fortfarande är bättre på att bygga energisnåla bostäder, säger Peter Gimbe, presschef på Skanska.

Att Skanska är just svenskt har också spelat in, anser Peter Gimbe.

— Ja, det är intressant. Det har märkts att det i sig har varit ett plus. Sedan är det svårt att säga en enskild sak som gjorde att vi kom så högt upp, säger han.

Kan man egentligen säga att man är miljövänlig om man i sin verksamhet till exempel bygger en massa vägar?

— Ja, helt ärligt är det kanske inte ett ord som vi skulle använda oss av. Vad det handlar om är att vi utifrån vår verksamhet jobbar så miljövänligt det går, säger Peter Gimbe.