Nyheter

Skanska har eget Indienkontor

År 2004 startade Skanska ett projekteringskontor i Indien. Men inte primärt för att sänka kostnaden. Man ville framför allt höja kvaliteten på projekteringen i byggprojekt.

– Vi ville öka projekteringsomfattningen i byggprojekt. Det kräver fler timmar i projekteringen och då behövs mer resurser, säger Daniel Segenstedt, avdelningschef på Skanska och ansvarig för Indienkontoret. I dagsläget jobbar ett 20-tal indier på kontoret, som framför allt levererar tredimensionella modeller och ritningar. Rent formellt är medarbetarna anställda av ett indiskt företag, men avtalet med Skanska innebär att Skanska köper hela produktionen och har ett ansvar för resursbeläggningen. – Det finns företag som köper standardiserade, enkla konsulttjänster per timme, men det är inte det vi är ute efter. Vi tror på långsiktighet och relationsbyggnad i det här, att vi känner varandra och jobbar tillsammans, säger Daniel Segenstedt.