Nyheter

Skanska har utrett broolyckan i Ludvika

Den 13 juli i år rasade gjutformen till en ny betongbro som höll på att byggas över järnvägen i centrala Ludvika. 12 personer fick föras till sjukhus. 
Enligt huvudentreprenören Skanskas interna utredning berodde olyckan på att formställningen var underdimensionerad.

Vid olyckan pågick gjutning av brospannet till en ny vägbro; Kajbron, över järnvägen. Ställningen som bar gjutformen kollapsade. Broformen kanade ner på spåret och 12 personer skadades.

Omedelbart efter olyckan tillsatte Skanska en omfattande intern utredning med syftet att finna grundorsakerna och dra lärdomar av olyckan för att kunna säkra att det inte händer igen. 
Utredningen är nu klar och överlämnad till Arbetsmiljöverket. 

En av slutsatserna är att den direkta orsaken till raset var att ställningen som gjutformen stod på var underdimensionerad. Skanska är huvudentreprenör för projektet och därmed ett arbetsmiljöansvar.

– Sådana här otäcka olyckor ska inte hända, men om de gör det är det viktigt att vi som bransch lär oss av dem. Vi startade en intern utredning direkt dagen efter olyckan. På Skanska har vi nu ytterligare höjt kraven i vår riskhantering för projekt som järnvägsbron i Ludvika. Dessutom kommer vi att se över våra arbetsrutiner för hur man ska kontrollera temporära konstruktioner, som en formställning är, redan på ritningen, säger Lars Lindberg, vice vd Skanska Sverige. 

Av de tolv personer som skadades vid raset är fyra stycken fortfarande sjukskrivna, enligt uppgifter från Skanska.  

– Initialt, när olyckan inträffade, var det ovisst om alla klarat sig. Det här var en väldigt jobbig tid för alla inblandade, olyckan påverkade många på olika sätt, både de drabbade, beställare, entreprenörer och Ludvikabor.  

Skanska hade handlat upp ställningen, inklusive ritning, konstruktion och uppförande, av en underentreprenör. Gjutningen utfördes av en annan underentreprenör. Planering pågår nu för att återuppta byggnationen. Den nya bron i Ludvika kommer att färdigställas under hösten 2018, cirka ett år senare än ursprunglig tidplan. 

– Det blir inte fullt ut samma människor som kommer att jobba med brobygget. En del vill av naturliga skäl inte fortsätta i projektet, när det har varit med om en sådan här händelse. Ställningsentreprenören har också tackat nej, men vår förhoppning är att vi ska kunna göra fler jobb ihop igen, det är ett företag som vi jobbat mycket ihop med, säger Lars Lindberg. 

 
Olyckan utreds även av Trafikverket som är beställare, Arbetsmiljöverket och åklagare.