Skanska hoppar av byggprojekt

Skanska hoppar av byggprojekt
Flera stora aktörer hoppar av stadsutvecklingsprojekt. "När vi såg att inga utsikter fanns för en projektstart inom rimlig tid gav vi upp".
Maglarps Strand i Trelleborg planerades för 900 nya bostäder. Men när ska de byggas? Två av de största aktörerna i projektet, Skanska Nya Hem och Dagon projektutveckling har nu gett upp hoppet om snar byggstart och drar sig ur.

Skanska säljer all sin mark på omkring 48 hektar i det aktuella området. Dagon projektutveckling AB avbryter sitt engagemang i projektet genom att inte förlänga sin option på markköp som man haft i cirka fyra år.

-När vi skrev under optionsavtalet räknade vi med att kunna sätta spaden i jorden inom två år. Senare flyttades tidsgränsen fram ytterligare två år. När vi under våren såg att inga utsikter fanns för en projektstart inom rimlig tid gav vi upp, förklarar Per Johansson regionchef på Dagon Projektutveckling AB.

På liknande sätt förklarar Skanska sitt avhopp;

-Vi känner att vi inte kan få avkastning på investeringen på ett antal år, säger Per Olsson, affärsutvecklingschef.

Skanska köpte marken i Maglarp 2007 när planprogrammet för det – med Trelleborgs mått mätt – gigantiska stadsutvecklingsprojektet presenterades. Två år och ett reviderat planprogram senare, kom Länsstyrelsens starka ifrågasättande av bland annat projektets stora skala.

Kritiken föranledde en omstart av planarbetet och en grundligare sådan. I dagsläget ligger den första detaljplanen flera år fram i tiden.

Av intressenterna i projekt Maglarps Strand har två av tre exploatörer hoppat av. Återstår gör en småhustillverkare och de båda ägarna av jordbruksfastigheter som genom optionsavtal räknat med att kunna sälja mark för exploatering.

Trelleborgs kommunalråd Ulf Bingsgård säger sig ha tagits på sängen av Skanskas avhopp. Innan han uppmärksammades på att deras mark annonserats till försäljning kände han inte till att Skanska dragit sig ur.

– När en stor aktör lämnar ett utvecklingsprojekt kan det vålla en del bekymmer, men jag tror inte att det innebär dödsstöten. Jag beklagar förstås att det blev som det blev.

Bitte Nord, frilansjournalist.