Nyheter

Skanska i tvist med Byggnads

Byggnadsarbetareförbundet har stämt Skanska på 50 000 kronor för brott mot medbestämmandelagen. Men Skanska tillbakavisar anklagelserna.

— Vårat ombud skriver i dagarna ett svaromål till arbetsdomstolen, säger Jonas Andé, personalchef ansvarig för yrkesarbetarfrågor i Skanska Sverige.

Bakgrunden är att Skanska nyanställde en personalsamordnare i november 2007. Men två av Byggnads ombudsmän hävdar att den anställde uppgett sig för att vara personalchef.

Enligt paragraf 11 i medbestämmandelagen, MBL, ska en förhandling med facket ske om en ny personalchef anställs, något som inte skett.

— Vi har anställt en personalsamordnare i Borlänge och har gjort bedömningen att vi inte behöver förhandla enligt MBL, säger Jonas Andé.