Nyheter

Skanska: ”Inget vi är stolta över”

— Det här är inget vi är stolta över, säger Peter Gimbe, presschef på Skanska-koncernen om bottenplaceringen i Folksams jämställdhetsindex.

Samtidigt tycker han att Folksam missar en hel del av det bredare arbetet för ökad mångfald som Skanska ägnar sig åt i sin granskning.
— Vi har till exempel ett väldigt omfattande arbete som pågår med att få in fler kvinnor på linjebefattningar, med långsiktig målsättning att de ska göra karriär inom företaget. Men det tar tyvärr en del tid för dem att nå höga positioner, det är ett långsiktigt arbete, säger Peter Gimbe.

Han pekar även på att Skanska-koncernen rekryterar till sina globala traineeprogram med mångfald i fokus.
— Av 22 personer som antagits till vårt globala program tror jag att omkring en tredjedel är kvinnor, det är bättre än andelen kvinnor inom byggbranschen som helhet.

Vad gäller koncernstyrelsen kan Peter Gimbe bara konstatera att de två kvinnor som valts in på senare år av olika anledningar valt att sluta.

— Vi är väl medvetna om problemet. Men när Jane Garvey avböjde omval behövde vi få in en person som kunde USA-marknaden, som är vår största marknad. Jag tror inte det finns någon tvekan om Stuart Grahams kompetens på den marknaden, men han råkar vara man, säger Peter Gimbe.
Stuart Graham, Skanskas tidigare vd och koncernchef, valdes in i koncernstyrelsen vid årets stämma.

Peter Gimbe håller inte med om Folksams kritik mot att Skanska inte ska ha några klart uppsatta mål och tidsplaner för sitt jämställdhetsarbete.
— Då har de inte frågat oss ordentligt, eller så har de inte hört vad vi har sagt. Vi har mätbara mål för mångfalden i alla våra affärsenheter, säger han.