Skanska kartlägger grönt byggande

Skanska kartlägger grönt byggande
Grönt byggande är i stort sett synonymt med energiförbrukning, men även material och känslor ger viktiga signalvärden när man bygger hållbart.
Grönt byggande är i stort sett synonymt med energiförbrukning, men även material och känslor ger viktiga signalvärden när man bygger hållbart. Den här veckan presenterar Skanska sitt gröna byggindex internt, i samband med att man genomför ”gröna veckan”.

I Skanskas affärsmål ingår att vara ledande inom grönt byggande. För att få en bild av hur det hållbara byggandet utvecklas i Sverige efterlyste man en marknadsöversikt, där både nuläge och framtidsplaner beskrivs. 

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”2856″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image media-image-left”,”height”:”153″,”style”:”margin: 4px 6px; float: left; width: 130px; height: 153px; ”,”width”:”130″}}]]- Vi frågade flera oberoende organ, men det visade sig att det inte fanns någon. Därför agerade vi själva och tog fram ett grönt byggindex, eftersom vi inte ville vänta. Vi kan nu presentera en nollmätning som vi varje år kan mäta oss emot och skapa ett index för grönt byggande, berättar Katarina Anund som jobbar med marknadsfrågor inom grönt byggande på Skanska och som är beställare av undersökningen.

Skanska har, med hjälp av hjälp av marknadsanalysföretaget GFK, tagit fram ett grönt byggindex för 2011. Beställare, kommuner, fastighetsägare och andra aktörer på kundsidan fick svara på en enkät. Vd:ar och andra högre chefer dominerade bland respondenterna, och frågorna handlade bland annat om miljöcertifieringar, framtidsplaner för och attityder till att bygga hållbart.

En tydlig slutsats är att kunden förknippar såväl grönt byggande som miljöcertifiering med energifrågan.

Det är naturligtvis lättare att sälja in energifrågan eftersom den ger ett egenvärde, i form av sänkta energikostnader, för kunden. Vi som vill bygga grönt måste därför vara jätteduktiga på energi, men i framtiden måste vi jobba även med andra bitar och få dem lika lönsamma.

Katarina Anund ser en tydlig kundmognad och ett positivt framtidsscenario när det gäller grönt byggande. Minst 80 procent av de tillfrågade planerar att bygga grönt på lång sikt.

Jättespännande siffror, och mer än jag hade hoppats på!

Cirka 50 procent svarar dessutom att de tycker att det skett en förändring i företagets synsätt när det gäller miljöfrågor. När det gäller vilka attribut som stämmer ihop med begreppet grönt byggande ligger effektiv resursanvändning och miljövänliga material i topp. 

Något som är intressant är att 49 procent tycker att det är viktigt med en väl synlig grön känsla i byggnaderna. Det ska helt enkelt kännas att det är ett grönt hus, säger Katarina Anund.

Miljöcertifieringar har man kartlagt noggrant i undersökningen genom att sammanställa statistik från certifieringsinstituten, både hur många certifieringar som genomförts och hur många som är på gång. Störst på bostadssidan är ”passivhus”, som ökar explosionsartat och som 64 procent av de tillfrågade känner till. Hos Miljöklassad byggnad väntar 240 byggnader på en certifiering och av dem som planerar att bygga skulle idag 44 procent välja denna certifiering som alternativ, medan 34 procent skulle välja EU Green Building.

Den här veckan presenterar Skanska sitt gröna byggindex internt, i samband sin ”gröna vecka”.

Under ”gröna veckan” tänker vi särskilt mycket på hur vi ska jobba med gröna frågor resten av året. Då passar det bra att vi släpper undersökningen internt. 

Men Skanska är också villiga att dela med sig av sin branschmätning.

Vi kan definitivt bjuda på resultaten. Så småningom kommer undersökningen att finnas på vår webb, avslutar Katarina Anund.

Foto: Skanska

Relaterade artiklar

Miljardprojekt under skidbacke
Här är bygghandelns starkaste varumärken
Köper byggrätter för över en miljard i Stockholm
Hon är Årets samhällsbyggare