Nyheter

Skanska köper mark vid Vita huset

Byggjätten Skanska utvidgar sin verksamhet i USA. Nu ska koncernen även bedriva fastighetsutveckling.

Fastighetsutveckling innebär att Skanska köper mark, bygger och säljer eller hyr ut kontorsfastigheter och lokaler.

Under torsdagen gjordes den första investeringen i USA. Då köpte Skanska mark i Washington DC, fem kvarter från Vita huset, och ska uppföra ett kontorshus på tomten. Investeringen för mark och bygge landar på cirka 600 miljoner kronor.

Skanskas avsikt är att på några års sikt investera ett par miljarder kronor i nya fastighetsprojekt i USA. De städer som byggjätten ser som intressanta är Washington DC, Houston och Boston.

Etableringen är ett steg i Skanskas strategi att expandera sin kärnverksamhet till fler marknader, i första hand i de länder som redan är byggjättens hemmamarknader.

Satsningen görs av den nya enheten Skanska USA Commercial Development och leds av Mats Johansson. Han har jobbat länge på Skanska och har under de senaste åren arbetat med bostäder i Stockholm och fastigheter i Polen.