Nyheter

Skanska kräver bidrag till bygg

De borgerliga vill inte ha någon subventionspolitik. Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier gillar inte heller subventioner. Men Sveriges största byggbolag vill att statliga pengar satsas på hyresrätter och miljonprogrammet.

Redan i november 2008, när finanskrisen drabbade byggbranschen hårt, uppvaktade Skanska regeringen med krav på investeringsstöd till hyresrätter, satsningar på miljonprogrammet och rotavdrag. – Det var inte för att Skanska skulle klara sig som vi begärde det då. Vi tyckte att det var ett sätt att se till att arbetslösheten inte skulle bli så hög i byggbranschen, säger Johan Karlström, Skanskas vd och koncernchef. Vill ni fortfarande ha satsningar på miljonprogrammet? – Ja, miljonprogrammet kommer inte att kunna renovera sina bostäder utan statligt stöd. Det är också ett sätt att minska segregationen i samhället eftersom det bor många immigranter där, säger Johan Karlström. Skanska vill att staten underlättar för hyresrättsbyggande och är positivt till att investeringsstödet kommer tillbaka – under förutsättning att det råder politisk enighet i frågan. – Ryckigheten gör det svårt att jobba. Ska vi ha subventioner krävs någon form av politisk uppgörelse, säger Peter Gimbe, presschef på Skanskakoncernen. Men byggjätten kan också tänka sig andra förändringar som gör det mer attraktivt att bygga hyresrätter, till exempel sänkta skatter eller en marknadsanpassning av hyrorna. Även Riksbyggen tycker att det behövs subventioner, framför allt för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden. – På vissa orter finns ett stort behov av bostäder, det har inte byggts tillnärmelsevis så mycket som behövs. Kan fler efterfråga bostäder skulle det kunna byggas mer, säger Roger Pohjanen, produktionschef på Riksbyggen. De rödgröna partierna har tydligt proklamerat att de vill återinföra investeringsbidraget för hyresrätter samt tillfälligt utvidga rotavdraget till att gälla även hyresrätter och skolor. Men Alliansregeringen gillar inte subventioner. När Alliansen kom till makten tog de bort investeringsstödet till hyresrätter – vilket gav upphov till Odellplattorna som snabbt göts för att ro hem de statliga pengarna. Sveriges Byggindustrier, BI, ställer sig på de borgerligas sida och vill inte heller ha subventioner. – Vi har så dåliga erfarenheter av subventioner. Risken är att pengarna hamnar i byggbolagens fickor. Det är bättre att subventionera familjer som behöver stöd i form av bostadsbidrag, och behålla marknadsmässiga villkor i produktionen, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på BI. De rödgrönas prat om att återinföra subventioner tror Fredrik Isaksson kan leda till att planerade byggprojekt skjuts på framtiden. JM, Derome Byggvaror och Träteknik samt Wallenstam är andra motståndare till hyresrättssubventioner. – Över tid brukar subventioner alltid styra lite fel. Om man vill underlätta för vissa grupper att komma in på bostadsmarknaden tycker vi att stödet bör riktas mot individen, säger Zdravko Markovski, chef för JM Bostad Stockholm, JM Produktion och JM Fastighetsutveckling. – Vi tycker att det är bättre att branschen klarar sig själv, säger Elisabeth Vansvik, kommunikationschef på Wallenstam.

Alliansens syn på subventioner

*Alliansregeringen har tagit bort investeringsstödet till byggande av hyresrätter och håller på att avveckla räntebidraget till fastighetsägare av flerbostadshus.

* Regeringen har lagt en proposition om att ta bort allmännyttans hyresnormerande roll. ­Intentionen är att det ska bli attraktivt att äga och investera i hyresrätter och att utbudet av ska öka. Finansmarknads­minister Mats Odell, som ansvarar för bostadsfrågorna, har tidigare även sagt att regeringen vill ”utveckla” hyresrätten.

— Men generella produktionssubventioner tror jag inte att man ska räkna med, säger han.

* Trots att Alliansen inte gillar subventionspolitik införde de ett investeringsstöd för äldrebostäder 2007. Stödet ges till nybyggnad och ombyggnad under förutsättning att åtgärden leder till fler äldreplatser. — Den allmänna uppfattningen är att subventionerna har bidragit till ett högre kostnadstryck och ett lägre byggande. Men så har vi sagt att vi ska ha ett riktat stöd till byggande för den här gruppen, som har varit särskilt eftersatt, säger Mia Widell, pressekre­terare hos Mats Odell.

De rödgröna lovar mer till nya bostäder

* I sin budgetmotion har de rödgröna avsatt 500 respektive 900 miljoner kronor för år 2011 och 2012 till ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggandet.

* Stödet ska utgå till påbörjad hyreslägenhet under förutsättning att boendekostnaderna blir rimliga. Ett krav är också att fastigheten har en energiförbrukning på högst 70 eller kilowattimmar per kvadratmeter, beroende på geografisk zon.

* De rödgröna vill utreda och utvärdera en mer långsiktig stödform.

* De rödgrönas mål är att nyproduktionen av hyresrätter ska fördubblas under nästa mandatperiod. Senast 2016 ska bostadsbyggandet uppgå till 40 000 bostäder om året, varav en majoritet bör vara hyresrätter.