Nyheter

Skanska kritar 30-årigt avtal

Advokaterna Anders Reldén och Rikard Wikström från White & Case har biträtt byggentreprenören Skanska Health Care AB i samband med avtalsförhandlingar avseende projektering och byggande av Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.

Projektet är det första inom hälso- och sjukvård i Sverige som genomförs som offentlig-privat samverkan (OPS). Det innebär att ett konsortium där Skanska och Innisfree äger vardera 50 procent kommer att ansvara för finansiering, konstruktion, byggande samt drift och underhåll av det nya sjukhuset fram till år 2040.