Nyheter

Skanska lanserar ”industrialisering light”

Skanska har tagit fram ett nytt koncept för att standardisera bostadsprojekt. Målsättningen är att sänka byggkostnaden med 15 procent.

Internt kallas konceptet för Skanska Xchange och innebär gemensamma plattformar för teknikval och arbetsprocesser. Systemet ska nu börja användas i Skanskas egenutvecklade bostadsprojekt i Sverige, Finland och Norge.

Först ut är byggprojektet Nyhamn i Gävle, där 24 lägenheter ska byggas i två punkthus intill Gavleåns mynning ut i havet. Byggstart är planerad till den 26 november och inflyttning till oktober år 2010.

Målsättningen med det nya systemet är att sänka byggkostnaderna med 15 procent, bland annat genom en högre prefabriceringsgrad och en stor användning av BIM, digitala byggnadsinformationsmodeller.

Byggvärlden har tidigare skrivit om NCC:s tekniska plattformar, som företaget hävdar ger en lägre projektkostnad om 20 procent.

— Förmodligen kommer vi att kunna sänka kostnaderna ännu mer över tid. Men 15 procent är vår övertygelse att vi kan nå genom inköp, kortare projekteringstid, färre fel, att mindre resurser krävs och att produkterna är kända och går fortare att montera, säger David Jerhov, implementeringsansvarig för Skanska Xchange.

Samtidigt räknar Skanska med att det gemensamma systemet ska leda till en jämnare och högre kvalitet genom att de bästa komponenterna blir standard.

Men Skanska Xchange handlar inte bara om att tekniska val har gjorts i förhand, utan också om att arbetsprocesserna i byggprojekten standardiseras. Till exempel finns kontrollstationer införda i systemet som ska leda till att varje projektledning tittar på gamla projekt för att se om det finns lösningar som kan återanvändas.

Platscheferna ska nu också få en lathund för styret av byggarbetsplatsen.

– De tar fram en huvudtidplan som de sedan bryter ner på treveckorsplanering. När de sedan gör en uppföljning på veckobasis ska man utvärdera vad som har gått bra och dåligt under veckan och ta med sig det till nästa veckoplanering, berättar David Jerhov.

Hur har det nya systemet tagits emot av personalen?
– Väldigt positivt. 600 tjänstemän har utbildats under året och det har varit genomgående positiva reaktioner, säger David Jerhov.

Annars kan det väl uppfattas som störande om någon uppifrån säger hur jag ska sköta mitt jobb?
— Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte hade stött på det. Men genom att förklara systemet och målen bakom har vi fått en väldigt hög acceptans. Det handlar om att skapa en förutsägbarhet så att vardagen blir enklare för våra medarbetare. Utvecklingsarbetet som vi har bedrivit under ett par år och har involverat väldigt många i hela Norden har också skapat en gedigen bas för acceptans, säger David Jerhov.