Nyheter

Skanska misstänks för byggfusk – riskerar böter

Byggfel orsakade 140-miljonersbranden i flerbostadshuset vid Potatisåkern i Malmö, anser utredarna. Nu riskerar Skanska, som byggde huset, att få betala ett rekordhögt bötesbelopp.

I november förra året brann flerbostadshuset vid Potatisåkern i Malmö. Sedan dess har utredning om brandorsaken pågått.
— Alla experter som har hjälpt oss har bästa tänkbara kompetens. De säger frankt: ”Så här får man inte bygga”, säger vice chefsåklagare Bo Birgerson till Sydsvenska Dagbladet.

Skorstensröret uppges inte ha varit försett med ett brandisolerande schakt och höll inte minimiavstånden till brännbara träreglar.
— Vi hävdar att man inte byggde i enlighet med den bygglagstiftning som gäldle vid tidpunkten. Byggnaderna uppfyllde inte lagstadgade normer och föreskrifter, säger kriminalinspektör Ingemar Axberg till tidningen.

Skanska som byggde husen riskerar nu böter för byggfelen. Enligt Bo Birgerson rör det sig i sådana fall om företagsböter på avsevärt högre belopp än vad som hittills dömts ut i Sverige.
— Som vi ser det har vi inte orsakat branden, säger dock Per-Lennart Berg, presschef på Skanska, till Sydsvenskan.

Skanska byggde husen för tolv år sedan. Men det juridiska ansvaret ligger hos byggherren, bostadsbolaget MKB. Utredningen fortsätter och ett beslut om eventuellt åtal fattas under första halvåret 2009.