Nyheter

Skanska misstänks för fusk efter brand

En felaktigt installerad skorsten orsakade storbranden i flerbostadshuset vid Potatisåkern i Malmö i november förra året. Nu misstänks Skanska, som byggde huset, för byggfusk. Men det juridiska ansvaret ligger hos byggherren, bostadsbolaget MKB.

Natten mellan den 26 och 27 november förra året utbröt en brand på vinden i bostadshuset vid Potatisåkern i Malmö. Hela vinden, 130 meter lång, brann upp.
Skador för omkring 150 miljoner kronor orsakades och 80 hushåll evakuerades.

Polisen inledde en utredning med brottsrubriceringen allmänfarlig vårdslöshet. Under utredningens gång har rubriceringen nu ändrats till framkallande av fara för annan.

Anledningen till brottsmisstanken är att skorstensröret inte hade installerats på rätt sätt. Branden startade med största sannolikhet när värmen från röret tände eld på de intilliggande träreglarna.
— Hela den installationen är slarvigt gjord, säger kriminalinspektör Ingemar Axberg.

Skorstensröret saknade ett isolerande schakt och var dessutom placerat för nära träreglarna i innertaket.
— Hade man haft ett schakt runt skorstensröret hade inte branden uppstått. Det är min bedömning, säger Bertil Nilsson, brandinspektör på räddningstjänsten.

Det var Skanska som byggde huset för tolv år sedan. Men det är byggherren, det kommunala bostadsbolaget MKB, som är juridiskt ansvarig. Ingen är ännu misstänkt för brottet framkallande av fara för annan, som kan ge böter eller fängelse i högst två år.

— De personer som sitter i ledningen i dag satt inte i ledningen då. Det blir åklagarens eller rättens sak att avgöra om man ska gå så långt tillbaka för att hitta en syndabock, säger Ingemar Axberg.

Enligt polisutredningen har MKB inte haft anledning att misstänka att skorstenarna var felaktigt installerade.
— De har fått intyg från sotarna att installationen var godkänd. Det känns lite fel att MKB får ta ansvaret, men det är inte mycket att göra åt, säger Ingemar Axberg.

Polisutredningen har nyligen överlämnats till åklagare för beslut om komplettering krävs eller om åtal ska väckas.
Enligt MKB byggde Skanska huset på totalentreprenad. Varken MKB eller Skanska kan uppge vem som egentligen installerade skorstensröret.

MKB ska göra en egen utredning av exakt var i byggprocessen som felet uppstod. Bostadsbolaget kommer att utkräva ansvar, troligtvis i form av ekonomisk ersättning, från den länk som felade. Men företaget avvaktar åklagarens beslut och sin egen utredning innan dess.

Skanska uppger att de avvaktar polisutredningen innan de tar ställning till misstanken om byggfusk.

Ska boende i Skanskahus vara oroliga för att deras hem inte uppfyller brandsäkerhetskrav?
— Besiktning av rökgångar sker vid all nykonstruktion för att en sådan här situation inte ska kunna uppstå, säger Per-Lennart Berg, presskontakt på Skanska Sverige.

Foto: Räddningstjänsten

Byggtekniska detaljer förvärrade branden

Flera byggtekniska detaljerbidrog till att förvärra brandförloppet i huset vid Potatisåkern. Det visar räddningstjänstens olycksundersökning.

Förutom skorstensröret har räddningstjänstens undersökning inte hittat rena byggfel. Men några enkla byggtekniska åtgärder hade kunnat minska brandens omfattning.

Brandcellsgränsernai huset var inte tillräckligt täta i anslutningarna mellan vägg och råspont. Det ledde till att brandcellsgränserna inte förhindrade brandspridningen som de skulle ha gjort. Dessutom borde väggen i en brandcell ha gått ända upp igenom taket och inte som i det här fallet byggts på med trä och zinkplåt.

Zinkplåten på taketbidrog till brandspridningen genom att den smälte, rann ner på träfönstren och tände eld på dessa. På så sätt spred sig branden in till lägenheterna. Räddningstjänsten föreslår därför att fastighetsägaren använder vanlig takplåt, som har en högre smältpunkt.

Huset vid Potatisåkernhade brännbart isoleringsmaterial i golvet på vinden. Isoleringen bestod av tidningspapper med tillsats av bromsalt. Räddningstjänsten föreslår att MKB hellre ska välja isoleringsmaterial som inte är brännbart.

Räddningstjänsten rekommenderar även fastighetsägaren att installera brandlarm eller sprinklersystem på vindarna.