Nyheter

Skanska nådde målet om fler kvinnor

År 2006 beslutade Skanska Sverige att öka andelen kvinnliga civilingenjörer på företaget. Genom att koppla ett rekryteringsmål för kvinnor till bonussystemet lyckades man över förväntan.

Skanska Sverige formulerade en målsättning 2006; de nyutexaminerade civilingenjörerna som rekryterades till företaget skulle utgöras av kvinnor till 35 procent.

Målsättningen kopplades till bonussystemet för chefer från distriktschef och uppåt. Om målet inte hade nåtts skulle det ha blivit avdrag på bonusen.
— Det gjorde vi för att få mer uppmärksamhet på frågan internt, säger Lillevi Molin, personalchef på Skanska Sverige.

Det året nådde Skanska Sverige målet med råge. 40 procent av de nyutexaminerade som rekryterades var kvinnor.

Året därefter låg målsättningen kvar — men kopplingen till bonusen togs bort. Även det året lyckades Skanska rekrytera 36,6 procent kvinnor bland de nybakade civilingenjörerna.

Just målsättningen 35 procent sattes som en spegling av civilingenjörsutbildningarna. Så stor var andelen kvinnor bland de nyutbildade civilingenjörerna då.

Skanska Sveriges framgångar har nu spritt sig inom koncernen.
— Det här smittar av sig. Koncernen tycker att det är positivt att vi har satt fokus på frågan genom att ha utmanande mål, säger Lillevi Molin.

Skanska Sverige har vidtagit flera andra åtgärder för att underlätta för kvinnor i företaget. Det finns ett nätverk för kvinnor i organisationen och företaget har sett till att leverantörerna av arbetskläder har börjat sy upp kläder avsedda för kvinnor. Nu jobbar företaget på hitta sätt att få kvinnor att avancera till chefspositioner, samt att prova flexibel arbetstid på byggena.

— Vi måste ha en arbetsmiljö som fungerar även för föräldrar, säger Lillevi Molin.

Andelen kvinnor på Skanska Sverige

9,8 procentär andelen kvinnor på Skanska Sverige.

2 procentav yrkesarbetarna inom Skanska Sverige är kvinnor.