Nyheter

Skanska och Areim i gemensam bostadssatsning

Skanska och Areim bildar ett joint venture-bolag för att utveckla bostäder i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Joint venture-bolaget förvärvar cirka 700 byggrätter av Skanska för ett marknadsvärde på cirka 750 miljoner kronor.

Bolaget, under namnändring till Sjöstadsbo AB, ägs till 50 procent vardera av Skanska och Areim. Syftet med bolaget är att utveckla god boendekvalitet med bra miljöprestanda och initialt bygga cirka 700 lägenheter. Ambitionen är att Areim tillför ytterligare 300 byggrätter som joint venture-bolaget utvecklar.

Parterna har tidigare utvecklat Kv Välbehaget vid Västermalmsstrand, Sveriges första LEED-registrerade bostadsprojekt.

Markarbeten har påbörjats och säljstart för de första lägenheterna planeras till januari 2014. Skanska kommer att vara totalentreprenör för Sjöstadsbo ABs projekt. Skanska Sverige kommer att utföra arbetet etappvis åren 2014–2021 och det totala entreprenadvärdet beräknas till två miljarder kronor.

– Samarbetet med Areim skapar förutsättningar för Skanska att bli en större aktör på bostadsmarknaden. På det här sättet får vi en bra möjlighet att snabba på bostadsbyggandet i Stockholm, säger Björn Mattsson, regionchef, Nya Hem, Skanska Sverige AB, i ett pressmeddelande.

– Det ska bli oerhört roligt att återigen utveckla miljöprofilerade och attraktiva bostäder i Stockholm. Det här är ett projekt som ligger väl i linje med vår affärsmodell, kommenterar Therese Rattik, VD på Areim, affären.