Nyheter

Skanska och JM<br/> i miljöupprop

Ett ambitiöst avtal för miljön skulle underlätta för företag att bli miljövänligare. Det anser Skanska och JM som undertecknat en kommuniké till miljökonferensen i Köpenhamn.

Skanska, JM och teknikkonsultföretaget Ramböll är tre av mer än 800 internationella företag som skrivit under Copenhagen Communiqué, ett upprop för en stark internationell överenskommelse vid FN:s pågående klimatkonferens i Köpenhamn.

I kommunikén står det att ”I tider som dessa står den internationella företagsvärlden inför svåra och stora utmaningar. En svag uppgörelse i Köpenhamn skulle försvåra situationen genom att skapa osäkerhet och minskad tilltro. Ju ambitiösare ramverk klimatkonferensen lägger fast, desto bättre kommer företagen att kunna leverera.”

— Utan ett tydligt ramverk kommer företagen antagligen att tveka att agera, säger Skanskas vd och koncernchef Johan Karlström i ett pressmeddelande.

Naturskyddsföreningen kritisk

På Svenska naturskyddsföreningen, SNF, anser man dock att kommunikén är för svag.

— Visserligen är det bra med allt tryck som sätts på beslutsfattarna i Köpenhamn, men i kommunikén pratar man om 50-85 procentig minskning av koldioxidutsläppen fram till 2050. Det är alldeles för långt fram tiden. Miljörörelsen anser att vi fram till 2020 måste ha minskat utsläppen med 40 procent, säger Anders Grönvall, presschef på SNF.

Anders Grönvall anser också att kommunikéns formuleringar om att även u-länder måste ta ansvar för, och minska sina utsläpp, kan tolkas som orimliga.

— Det är viktigt att slå fast att det är vi i i-världen som har ansvar för att det ser ut som det gör i dag. Och att det är vi som måste ändra på oss. Sedan ska vi, utöver det vanliga biståndet, ge miljöstöd till fattiga länder, säger han.