Nyheter

Skanska och NCC får böta efter asfaltkartell i Finland

Foto: Getty Images

Skanska och NCC ska betala privata skadestånd i den finländska asfaltskartellen. Detta ska ske trots att konkurrensbrotten ägde rum innan de två företagen tog över två finländska bolag som var inblandade i kartellen.

Det fastslog EU-domstolen i en dom på torsdagen.

”I en sådan situation, (…) där alla aktierna i de bolag som har deltagit i en kartell (…) har förvärvats av andra bolag, vilka upplöst de förstnämnda bolagen och fortsatt deras affärsverksamhet, är det de förvärvande bolagen som är ansvariga för den skada som kartellen har orsakat”, löd domen.

Den 6 februari rekommenderade EU-domstolens svenske generaladvokat Nils Wahl i sitt förslag till dom, att domstolen skulle dra samma slutsats.

I Finland kom olika domstolsinstanser fram till olika slutsatser.

Asfaltskartellen drevs 1994-2002.

Sedan dess har Skanska Industrial Solutions, NCC Industry och Asfaltmix övertagit tillgångarna från kartelldeltagarna Sata-Asfaltti, Interasfaltti och Asfalttineliö.

Målet gäller alltså privata skadeståndskrav.

Utöver böter (konkurrensskadeavgift) som konkurrensmyndigheter kan utdöma ger EU-lagstiftningen möjlighet till skadeståndskrav från kunder, leverantörer och andra som har drabbats av en kartell.

NCC Roads chefsjurist Eric Thunegard kommenterade domen till Nyhetsbyrån Direkt på torsdagen.

Andra faktorer än torsdagens EU-dom tillkommer när Finlands Högsta domstol ska avgöra huruvida NCC ska betala privata skadestånd i den finländska asfaltskartellen.

Därmed är det fortfarande inte säkert att NCC får betala skadestånd.

Det sade NCC Roads chefsjurist Eric Thunegard till Nyhetsbyrån Direkt på torsdagen.

En sådan faktor är att preskriptionstiden kan löpa ut.

EU-domstolens förhandsbesked slog fast att NCC är ansvarigt för konkurrensbrott som bolaget Interasfaltti begick innan NCC köpte Interasfaltti.

EU-domstolen tog inte ställning till de andra omständigheterna i målet.

Nyhetsbyrån Direkt