Nyheter

Skanska på ny marknad

Skanska ska gräva upp gamla underjordiska kablar åt British Telecommunications. Med ordern som är värd cirka 925 miljoner ger sig byggföretaget in på en ny marknad – återvinning.

Skanska har samarbetat med British Telecommunications de senaste 18 åren, främst med att etablera och underhålla telenät. Nu börjar byggbolaget även återvinna kablar och därmed breddas verksamheten inom Skanska UK.

De stigande metallpriserna går det alltmer lönsamt att ta hand om gamla telefonledningar. Skanska har fått i uppdrag av BT:s affärsenhet Openreach att återvinna överflödiga underjordiska kablar i norra England och Skottland.

Kontraktet är värt cirka 925 miljoner kronor under en treårsperiod, varav cirka 310 miljoner kronor inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2008.

Arbetet inleds i september och innebär att 51 000 ton kabel ska tas tillvara under de kommande tre åren.