Nyheter

Skanska planerar en logistikanläggning i Arlandastad

Skanska planerar en ny logistikanläggning i Arlandastad.

Skanska planerar en logistikanläggning i Arlandastad. Detaljplan för en logistikpark om cirka 55 000-65 000 kvadratmeter är klar. Konceptet Kubiklager erbjuder en snabb och flexibel lösning som passar hyresgästens behov.

Skanska har planer att byggstarta ett Kubiklager i Arlandastad, delvis på spekulation. Efter att Orrekulla Kubiklager i Göteborg har hyrts ut helt och man nyligen tecknat avtal även i Malmö och Norra Hamnen Kubiklager är man inne på att göra en liknande satsning i Arlandastad.
– I Malmö startade vi den första etappen samtidigt som vi inledde förberedande arbeten för etapp två och jag tror att det var nyckeln till att få en snabb uthyrning av en andra etapp. Vi ser till att ha bygglov klart för hela anläggningen för att spara tid. Har vi ett första kontrakt klart så kan vi starta i Arlandastad och när vi väl är igång kan vi erbjuda nya lokaler snabbt, vilket kunderna efterfrågar. Globala aktörer är vana att det går att bygga upp en anläggning på 6-8 månader, säger Henrik Ahnström på Skanska.
Genom konceptet Kubiklager klarar man att uppföra en anläggning på cirka 9-10 månader.
– Vi kommer sannolikt att i ett tidigt skede inleda med markarbeten för att kunna korta tiderna ännu mer. I Arlanda har vi tillsammans med kommunen ändrat detaljplanen för att kunna uppföra moderna och flexibla logistikytor med upp till 18 meters fri takhöjd. Vi ser att det finns en ökad efterfrågan på moderna, större logistiklokaler.
Diskussioner förs med ett antal aktörer till den första etappen om cirka 10 000-15 000 kvadratmeter i Arlandastad, där Skanska planerar en logistikpark om totalt 55 000-65 000 uppdelat på 3-4 byggnader.
– Vi skulle kunna vara igång med bygget efter sommaren och då kan en första inflyttning ske sommaren 2018, säger Henrik Ahnström.
Läget är optimalt nära Stockholm Arlanda Airport på Uppfinnarvägen, strax söder om bland annat Prologis anläggning. Med direkt anslutning till E4:an går det snabbt att ta sig in till Stockholm.
– Det är ganska spridd efterfrågan på logistiklokaler i Arlandastad. Många växande e-handelsföretag söker sig hit, liksom globala aktörer som vill sitta nära flygplatsen. Stockholm växer snabbt och logistikområden trycks ut i takt med att det byggs fler bostäder. Arlandastad med angränsande Rosersberg är ett väletablerat logistikkluster och kommunen är pro logistik. Det finns också aktiva nätverk här för att främja utbildning och samverkan.
Arlandastad är ett starkt varumärke och här finns ambitionen att skapa Sveriges starkaste logistikkluster.
– Områdets utveckling har tagit fart sedan en tid och nu växer flygplatsstaden fram, avslutar Henrik Ahnström.
Jenny Marcuson Fors