Nyheter

Skanska rekryterar med hjälp av TV-reklam

Varumärkeskampanj med rekryteringstvist. Så beskriver Skanska sin satsning att via bland annat TV-reklam rekrytera 500 nya medarbetare.

Ingenjörsbrist, stora pensionsavgångar och många nya projekt. Skanska är i behov av nya medarbetare och har under våren genomfört en stor kampanj där man både vill berätta vad man står för och att man söker folk. 

Vi söker alltid duktiga människor, men just nu har vi ett behov av 500 nya medarbetare, främst tjänstemän inom produktionen, säger Ann Ericsson, ansvarig för Attraktion och Rekrytering på Skanska Sverige.

Under drygt tre veckor i april har Skanskas kampanj synts i TV, i de stora dagstidningarna på webben och i sociala medier. I reklamen har man bland annat talat om att man byggt Öresundsbron och man bygger tunnelbana i New York. Filmen har rullat på TV under bästa sändningstid.

Från början var det tänkt som en ren varumärkeskampanj där man ville berätta vad Skanska står för, positionera sig som en grön och global samhällsbyggare samt lyfta fram medarbetarna.

Men kampanjen utvecklade sig även till en rekryteringskampanj. Vi söker alltid kompetenta medarbetare, men just nu är vi inne i en tillväxtfas med många nya projekt.

Ingenjörer, produktionschefer, projektchefer och olika specialister står högt i kurs.

Vi har känt till den kommande ingenjörsbristen, men nu står vi mitt i den. Det är många byggföretag som är med och slåss om arbetskraften, och vissa specialistkompetenser är svåra att få tag i. Dessutom har vi stora pensionsavgångar fram till år 2015 samtidigt som vi har många nya projekt framför oss. Vi hoppas att våra projekt, vår gröna satsning och möjligheten att jobba globalt ska locka nya duktiga medarbetare, säger Ann Ericsson.

Skanska har tagit hjälp av Forsman Bodenfors och Daytona för att utforma kampanjen. Responsen har varit över förväntan, enligt Ann Ericsson.

Vi är jätteglada för det stora intresset och den respons vi fått. Vi har fått in ett par hundra nya cv:n och ökat trafiken till vår hemsida 3-4 gånger.

För att trygga arbetskraften driver Skanska också ett gymnasium där man utbildar gymnasieingenjörer. Skanskagymnasiet, som ligger i Växjö, är en fristående skola med riksintag. Vid det fyraåriga teknikprogrammet utbildas man till gymnasieingenjör. 

Till sommaren examineras cirka 70 nya tjänstemän från Skanskagymnasiet, säger Ann Ericsson. Samtliga kommer att erbjudas anställning inom Skanska efter examen.