Nyheter

Skanska renar radioaktivt vatten i Washington

Skanska har fått uppdraget att rena grundvattnet i ett radioaktivt smitta område i delstaten Washington, USA.

Ordern, som är värd 360 miljoner kronor, handlar om att att leda bygget av en ny miljöanläggning åt ett amerikanskt bolag som heter CH2ML Hill — ett företag som specialiserat sig på energi- kemi och miljö.

Den nya anläggningen som ska rena det starkt förorenade grundvattnet så att det håller dricksvattenstandard. I området där Skanska i sommar börjar bygga har man utvecklat kärnvapen. Grundvattnet är därför radioaktivt, och innehär dessutom biologiska föroreningar.

Reningsanläggningen, med en drift- och processbyggnad på 5 000 kvadratmeter, ska certifieras så att det når ”guldnivån” i det internationella miljösystemet LEED, Leadership in Engineering Energy and Environmental Design.

Projektet, som kommer att ledas från Skanska USA Buildings kontor i Seattle i Washington, får del av det statliga stimulanspaketet American Recovery and Reinvestment Act.