Nyheter

Skanska riskerar vite <br></br> för rasrisk vid gruva

Skanskas personal som arbetar nere i den gigantiska gruvgropen i Gällivare riskerar att skadas av nedfallande stenar. Om inte bergskanterna säkras riskerar byggföretaget vite på 100 000 kronor.

Arbetet i gruvgropen i Gällivare är förenat med livsfara. Vid ett besök upptäckte arbetsmiljöinspektören Jan Andersson att sten från de 25 meter höga bergskanterna på var sida om arbetsplatsen kunde rasa ner på Skanskas personal.

Efter besöket belades arbetsplatsen med förbud mot jobb där det förelåg rasrisk, skriver Arbetarskydd.

Läs mer på Arbetarskydds hemsida