Nyheter

Skanska sämst på jämställdhet – igen

När Folksam granskar jämställdheten inom 24 svenska börsbolag hamnar Skanska på bottenplaceringen.

Det är inte första gången Skanska hamnar i skamvrån när börsbolagens kvinnorepresentation granskas. För andra året i rad hamnar företaget på sista plats i Folksams jämställdhetsindex. Årets jumboplaceringen säkrades av att Skanskakoncernens enda kvinnliga styrelseledamot, Jane Garvey, avböjde omval inför årets stämma och ersattes av en man.

— I år saknar Skanska helt kvinnor i styrelsen och har bara en i koncernledningen. Företaget har 11 procent anställda som är kvinnor. Vi kan också konstatera att Skanska inte verkar i den bransch som har lägst andel kvinnor, ändå hör de till företagen med sämst kvinnorepresentation, säger Carina Lundberg Markow, chef för Ansvarsfullt ägande på Folksam.

Det är sjätte året i rad som Folksam granskar jämställdhetsarbetet i 269 företag, varav en djupare granskning genomförs för 24 av dem på OMXS30. Bland de 24 återfinns Skanska, som åter igen har hamnat på sista plats. Företaget hör också till dem som visar upp ett försämrat resultat i Folksams jämförelse mellan årets mätning och det jämställdhetsindex som togs fram 2004.

— Vi tittar även på hur företagen beskriver sitt jämställdhetsarbete. Symptomatiskt är att Skanska inte ens använder uttrycket ”jämställdhet”, utan talar om att de vill ha en ”jämnare könsfördelning”. Att så många börsbolag väljer att använda sig av fina och svävande ordalag i stället för konkreta, mätbara uttryck är ett problem. Skanska skulle till exempel behöva sätta mätbara nivåer, delmål och tidsplaner för sitt jämställdhetsarbete, säger Carina Lundberg Markow.

Hon tycker det är positivt att Skanska Sverige startat ett mentorprogram för kvinnor inom företaget, men ställer sig frågande till att det startats först våren 2009. Hon tycker det är positivt att Skanska USA har startat ett råd med syfte och mål att stimulera mångfalden.

— Det finns ingen motsvarighet i Sverige. I Sverige finns ett mål om ökad mångfald fram till 2010, men det står inte angivet hur det ska gå till, säger Carina Lundberg Markow.

Mycket av problemen med låg kvinnorepresentation på ledande positioner inom börsbolagen tillskriver hon valberedningarna. Bara 12 procent är kvinnor av de förtroendevalda i valberedningarna, mätt bland de 269 börsbolag som har valberedningar.

Fakta / Folksams granskning av jämställdhet i börsbolagen

Av 269 svenska börsbolag saknar 21 procent, 58 bolag, helt kvinnor i styrelsen.

10 procent, 28 av bolagen, har i 2009 års mätning jämställda styrelser — det finns minst 40 procent av båda könen bland ledamöterna.

De tre mest jämställda företagen på OMXS30:

1: Swedbank

2: Investor

3: Eniro

De tre minst jämställda företagen på OMXS30:

22: Sandvik

23: Scania

24: Skanska

Källa: Folksam