Nyheter

Skanska sämst på jämställdhet

Skanska hamnar på jumboplatsen när jämställdheten hos 24 börsnoterade, svenska storbolag granskas. Och granskningen visar att det är illa ställt med jämställdheten. Bara en av tio i börsbolagens ledningsgrupper under 2007 var kvinna.

Det visar färsk statistik från Folksam, som granskat andelen kvinnor på ledande poster i 24 börsnoterade storbolag i Sverige. Andelen kvinnor minskade från 24,4 procent 2006 till 23,9 under 2007. Det är ett trendbrott i negativ bemärkelse, menar Carina Lundberg Markow, chef för Ansvarsfullt ägande på Folksam.
— Det här är verkligen en väckarklocka, säger hon.

Det är första gången sedan Folksam började sina granskningar 2003 som andelen kvinnor på ledande poster sjunker. Fram till mätningen av 2007 års styrelse- och ledningsgrupper, samt av antal kvinnor totalt inom företagen, har siffrorna visat en uppåtgående kurva.

Folksams granskning visar att det är sämst ställt med jämställdheten inom industribranschen, där bygg ingår.
— Kanske inte helt förvånande med tanke på den attityd vi ofta stöter på i bolag från denna sektor, säger Carina Lundberg Markow.

Skanska hamnar i botten, trots ett plus i kanten för att ett koncerngemensamt nätverk för kvinnor i ledande befattningar ska startas under 2008.

— Vi har sedan tidigare ett nätverk för kvinnor inom Skanska Sverige, som vi nu ska införa i hela koncernen, säger Peter Gimbe, presschef på Skanska.
— I Sverige har vi haft ett procentuellt mål för hur många av personerna vi rekryterar som ska vara kvinnor. De två åren som målsättningen hittills gällt har vi överträffat den med råge.

Målet är att 35 procent av de rekryterade ska vara kvinnor. En procentsats som enligt Peter Gimbe är satt utifrån hur många kvinnor som finns på de utbildningar Skanska främst rekryterar personal från.
— Under 2008 ska vi införa samma typ av mätbara målsättningar för rekrytering i hela koncernen. Det gäller att rekrytera fler kvinnor och fler personer med annan etnisk bakgrund, samt annan utbildningsbakgrund.

I år har en kvinna tagit plats i koncernledningen för Skanska, Karin Lepasoon. Hon är den tredje kvinnan i ledningsgruppen under företagets 120-åriga historia.
I styrelsen för Skanskakoncernen sitter en förtroendevald kvinna, Jane F Garvey. Två av tre suppleanter är kvinnor. Men av de sex personer som valts in i styrelsen på senare år, under 2007 och 2008, är samtliga män.

Peter Gimbe, ni får det sämsta betyget i Folksams granskning. Hur kommer det sig?
— Vi är väldigt väl medvetna om problemet. Hela byggbranschen lider av att det finns alldeles för få kvinnor.

Men stämmer det verkligen, att det finns för få kvinnor?
— Nej, det finns förstås massor av kompetenta kvinnor, problemet är att vi varit för dåliga på att rekrytera dem till byggbranschen. Vi behöver få in fler kvinnor på alla nivåer inom branschen och i Skanska, säger Peter Gimbe.

Vad gäller granskaren Folksam har försäkringsbolaget tio personer i sin koncernledning. Tre av dem är kvinnor.

Folksams jämställdhetsindex 2008

De fem mest ojämställda börsbolagen:

24: Skanska

23: Scania

22: Volvo

21: Sandvik

20: SSAB

De fem mest jämställda börsbolagen:

1: Swedbank

2: Teliasonera

3: Investor

4: Hennes & Mauritz

5: Eniro

Uppgifterna bygger på Folksams granskning av 24 börsnoterade svenska storföretag, på Stockholmsbörsens OMXS30.
Granskningen gäller år 2007 och har följande tre kriterier som grund:
– Andel kvinnliga styrelseledamöter, moderbolaget
– Andel kvinnor i företagets ledning, moderbolaget
– Andel kvinnor av totalt antal anställda i koncernen