Nyheter

Skanska satsar på småhus

När lågkonjunkturen slog till drabbades småhusproducenterna hårt.<br/> Men nu satsar Skanska på en ny fabrik, för småhus.

Den nya produktionsanläggningen, på 10 000 kvadratmeter, uppförs i Gullringen. Redan i dag byggs här flerfamiljshus i trä inom projektet BoKlok, ett samarbete mellan Skanska och Ikea. Den nya fabriken ska leverera trähus till alla Skanskas bostadsprojekt i Sverige och Norge.

— Med den nya fabriken samlar vi all småhusproduktion som tidigare varit utspridd. Vi tror att vi kan spara pengar på det, säger Peter Gimbe, presschef på Skanskakoncernen.

Den ökade produktionskapaciteten innebär att fabriken kommer att behöva nyanställa. Uppskattningsvis rör det sig om ett 70-tal personer under 2010. Utbyggnaden påbörjas under 2010. Redan under det fjärde kvartalet i år beräknas de första husen kunna levereras.

Småhus produktionen är en av de branscher som drabbats allra hårdast under lågkonjunkturen. Det låter som ett vågat projekt för Skanska att ge sig in i?

— Visst, småhusproduktionen är väldigt konjunkturberoende och vi har sett en kraftig nedgång i produktionen under de senaste åren. På grund av lågkonjunkturen sade vi nyligen upp 50 personer på Gullringen. Men försäljningen har ökat den senaste tiden och, som sagt, genom att samla produktionen räknar vi med att kunna sänka våra kostnader, säger Peter Gimbe.