Nyheter

Skanska ska minska projektförlusterna

Minska projektförlusterna och öka lönsamheten rejält. Det är uppdraget för Anders Lilja, ny chef för Skanskas koncernstab Controlling. <br></br>- Vi har haft för stor negativ påverkan från projektförluster så vi måste göra något åt det, säger

Det senaste året har projektförluster sänkt Skanskas lönsamhet rejält. Från att ha legat på en röreslemarginal på runt 3,3—3,4 procent för byggverksamheten, för 2005-2007, halkade siffrorna ner till 3 procent för tolvmånadersperioden halvåret 2007-2008.

Det första halvåret 2008 minskade rörelseresultatet ytterligare med ytterligare 22 procent och sjönk från 3 till 2,1. Minskningen beror till stor del på ökade kostnader i brittiska projekt men även fördyringar i husprojekt i Tjeckien.

– Målet är att ha en rörelsemarginal på 4 procent år 2010 och vi tror att en stor del av ökningen ska komma genom att minska projektförlusterna, säger Anders Lilja.

Koncernstab Controlling ska öka fokus på att analysera och följa upp projekt såväl i anbudsstadiet som under byggtiden. Förhoppningen är att på så sätt minska riskerna för förluster.

— Att minimera projektförluster och öka antalet framgångsrika genomföranden är grunden till att förbättra våra marginaler och nå våra mål. Vi tar nu ett nytt steg i det arbetet genom att vidareutveckla modellen för vårt arbete med kontroll och uppföljning, säger Johan Karlström, vd och koncernchef Skanska AB.

Anders Lilja har arbetat i Skanska sedan 1994 och har under de senaste fem åren varit direktör för Investor Relations.

Anders Lilja tillträder omgående och ersätter Mariann Östansjö som kommer att arbeta med kostnadsbesparingar i de nordiska enheterna.

Mariann Östansjö ska ansvara för Lean S&A, ett initiativ som syftar till att effektivisera organisationen och reducera kostnaderna för försäljning och administration i de nordiska enheterna. Mariann har arbetat i Skanska sedan 2000.