Skanska slår samman byggverksamheter

Skanska slår samman byggverksamheter
Michal Jurka blir ansvarig för det nya affärsområdet. 

Skanska slår samman sina byggverksamheter i Polen och Tjeckien/Slovakien till en affärsenhet med namnet Skanska Centraleuropa. Michal Jurka, Business Unit President (BUP) för verksamheterna i Tjeckien och Slovakien blir BUP för enheten från och med den 1 september 2019. 

Skanskas verksamhet bygger på en finansiell modell med bygg- och utvecklingsverksamheter som kompletterar varandra. Med Skanska Centraleuropa kommer bygg- och utvecklingsenheterna att ha samma verksamhetsmässiga upplägg, vilket hjälper till att skapa en enhetlig metod för samarbete.

Skanska planerar också att dra nytta av den nya affärsenhetens skalfördelar. Enheterna i Polen och Tjeckien har minskat i storlek de senaste åren och det nya upplägget ger möjligheter som inte finns i mindre organisationer. Det kommer inte att ske någon förändring i den externa rapporteringen.  

I och med den här förändringen träder Magnus Persson, som har varit affärsenhetschef för Skanska Polen in i en ny roll i Skanska Sveriges ledningsgrupp som EVP (Executive Vice President) med ansvar för att fortsätta bygga upp byggverksamheten. Han ersätter Lars Jonson, som per den 1 september går vidare till uppdraget som Vice President Hälsa och säkerhet på Skanskas huvudkontor. Lars Jonson kommer att rapportera till Lena Hök, Senior Vice President, Hållbarhet inom Skanska.  

Relaterade artiklar

Västkustbolag hämtar hållbarhetschef från Skanska
Skanska färdigställer problemfyllt projekt
De bygger ny kaj i Norra Djurgårdsstaden
Föreslår en upphöjd cykelbana i Göteborg