Nyheter

Skanska slår samman byggverksamheter

Skanska slår samman sina byggverksamheter i Polen och Tjeckien/Slovakien till en affärsenhet med namnet Skanska Centraleuropa. Michal Jurka, Business Unit President (BUP) för verksamheterna i Tjeckien och Slovakien blir BUP för enheten från och med den 1 september 2019. 

Skanskas verksamhet bygger på en finansiell modell med bygg- och utvecklingsverksamheter som kompletterar varandra. Med Skanska Centraleuropa kommer bygg- och utvecklingsenheterna att ha samma verksamhetsmässiga upplägg, vilket hjälper till att skapa en enhetlig metod för samarbete.

Skanska planerar också att dra nytta av den nya affärsenhetens skalfördelar. Enheterna i Polen och Tjeckien har minskat i storlek de senaste åren och det nya upplägget ger möjligheter som inte finns i mindre organisationer. Det kommer inte att ske någon förändring i den externa rapporteringen.  

I och med den här förändringen träder Magnus Persson, som har varit affärsenhetschef för Skanska Polen in i en ny roll i Skanska Sveriges ledningsgrupp som EVP (Executive Vice President) med ansvar för att fortsätta bygga upp byggverksamheten. Han ersätter Lars Jonson, som per den 1 september går vidare till uppdraget som Vice President Hälsa och säkerhet på Skanskas huvudkontor. Lars Jonson kommer att rapportera till Lena Hök, Senior Vice President, Hållbarhet inom Skanska.