Nyheter

Skanska sluter samarnbetsavtal om specialistsjukhus

Skanska har slutit samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen, Västfastigheter, om uppförande av Högsbo specialistsjukhus.
Samarbetet innebär i en första fas att arbeta fram systemhandlingar med option på efterföljande fas för projektering och genomförande.

Västra Götalandsregionen vill utveckla och förstärka närsjukvården i Göteborgsområdet. Ett led i den utvecklingen är en utbyggnad av den öppna specialistvården med två nya specialistsjukhus där Högsbo är det första.

– Vi är glada över att Västfastigheter gett oss förtroende att samverka i det här projektet. Tillsammans ska vi utveckla det till ett sjukhus som möter morgondagens vårdbehov, säger Olof Peterson, distriktschef, Skanska Sverige, i ett pressmeddelande. 

Specialistsjukhuset ska fungera som en knutpunkt för sammanhållen vård för boende i närområdet. Högsbo specialistsjukhus får inga platser för slutenvård utan blir ett specialistcentrum för såväl vuxna som barn och unga, dagkirurgiskt centrum med resurser för diagnostik och utredning.

– Högsbo specialistsjukhus är ett viktigt projekt för Västra götalandsregionen och det är mycket roligt att nu få starta samarbetet med Skanska och tillsammans jobba vidare med det nya sjukhuset, säger Lina Fogelberg, projektledare, Västfastigheter.

Sjukhuset planeras få fem plan och omfattar totalt cirka 24 000 kvadratmeter. Dessutom uppförs ett parkeringshus och en försörjningsbyggnad i anslutning till det nya sjukhuset.
Byggstart är planerad till senhösten 2019 och ska stå färdigt 2023.