Nyheter

Skanska stänger av två medarbetare

Två medarbetare inom Skanskas byggserviceverksamhet har stängts av. Företaget ska nu utreda överträdelser mot den interna uppförandekoden.

Det var vid en internrevision som Skanska nyligen fann anledning att misstänka två medarbetare för att ha brutit mot företagets interna uppförandekod. De två medarbetarna arbetar inom byggserviceverksamheten i Härnösand. I början av veckan stängdes medarbetarna av.

— Vi kan i nuläget inte säga vad medarbetarna misstänks ha gjort. Vi ska först ta reda på mer om vad som hänt, säger Per-Lennart Berg, Skanskas presstalesman.

Skanska genomför nu en intern utredning för att se omfattningen.

— Det finns inga antydningar om att fler medarbetare är inblandade, fortsätter Per-Lennart Berg.

Om utredningen visar att det finns misstanke om brott kommer en polisanmälan äga rum.

Att stänga av någon är allvarligt. Varför polisanmäler ni inte direkt?

— Vi känner att vi vill ha bättre koll på vad som hänt innan vi eventuellt gör det.

Är det inte polisens uppgift att se efter om brott begåtts?

— Jo, men nu har vi gjort valet att titta på detta internt först.

Skanska kräver att medarbetarna följer de etiska regelverk som företaget har. Regelverket innehåller bland annat punkter om att ej vilseleda, att uppträda och agera korrekt, att inte stjäla och att inte ingå i kartellverksamhet. Vid misstanke om brott mot dessa har företaget ett etiskt råd som man kan vända sig till.