Nyheter

Skanska tar greppet om Uppsala

Skanska breder ut sig i Uppsalas nya innestadseldorado Industristaden. I dag blev det klart att Skanska köper 400 byggrätter för bostäder av NCC. Pris 152 miljoner kronor.

Byggrätterna ligger i kvarteret Kungsängen 24:4 i den nya stadsdelen Industristaden.

Industristaden är det nya lyxiga innestadsområdet i Uppsala där gamla industribyggnader rivs för att ge plats åt bostäder.

Området var från början en ängsmark som tillhörde kungens gård i Uppsala, därav namnet Kungsängen.

Mellan ängarna, där Upplands landskapsblomma kungsliljan växer, och staden växte så småningom ett industriområde upp.

Men, som i alla växande storstäder, faller de gamla centrala industriområdena för trycket från bostadsmarknaden.

Den nya industristaden kommer färdigbyggd att rymma cirka 800 bostäder och utgöra en förlängning av Uppsalas stadskärna.

Skanska Nya Hem hanterar för närvarande försäljningen av femte etappen i Industristaden, Brf Arken. Inflyttning kommer att ske från februari 2011. Den sista etappen, Brf Valhall, kommer att bestå av 55 hem. Säljstarten kommer att inledas i oktober 2010.

Skanska Nya Hem kommer även att utveckla cirka 90 lägenheter i det nya projektet Uppsala Entré som kommer att bestå av kontor, butiker och bostäder.

De sju husen kommer att ligga ovanpå ett galleristråk som kommer att ligga i markplan med ett gemensamt garage under marken. Etapp 1 av 3 kommer att bestå av 30 lägenheter. Säljstarten kommer att inledas första kvartalet 2011.