Nyheter

Skanska tar miljardkontrakt för flygplatsbygge

Arbetet innefattar bland annat en utbyggnad på 14 0000 kvadratmeter, inklusive sex nya gater. Bild: Skanska

Skanska har tecknat avtal med Port of Portland för en utbyggnation och renovering av Portland International Airport i Portland, Oregon, USA.
Kontraktet är värt USD 151M, cirka 1,3 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2017.

Arbetet omfattar en cirka 250 meter lång och två våningar hög utbyggnad på cirka 14 000 kvadratmeter, inklusive sex nya gater, av terminaldelen Concourse E. I projektet ingår arbete innanför flygplatsens säkerhetskontroll, förändringar av bagagehanteringssystemen och renoveringar i den befintliga terminalen.

Projektet kommer att öka effektiviteten i flygplatsverksamheten, förlänga livslängden för befintliga terminalfaciliteter, höja den seismiska motståndskraften och förbättra servicenivån för passagerarna.

Byggnationen har påbörjats och förväntas vara slutförd under 2020.