Nyheter

Skanska tecknar mångmiljardkontrakt i USA

Portland International Airport. Foto: Courtesy of Port of Portland/ZGF
Portland International Airport. Foto: Courtesy of Port of Portland/ZGF

Skanska har i ett joint venture med Hoffman Construction Company, tecknat ett tilläggskontrakt med Port of Portland för att utveckla Portland International Airport i Portland, Oregon.

Skanskas andel av tilläggskontraktet är värd USD 422M, cirka 4,1 miljarder kronor.

Kontraktet rör arbetet med projektet Terminal Core Expansion, och omfattar interiöra och exteriöra arbeten. Byggnationen pågår och merparten ska vara färdigställt till 2025.