Nyheter

Skanska tillsätter extern granskning

Skanska tillsätter en extern oberoende granskning av bro- och vägprojektet R7 i Tjeckien, efter att projektet uppmärksammats i medier.
Det är Ekot i Sveriges radio och radio Cescky rozlas som menar att Skanska varit inblandat i en mutaffär.

År 2008 vann Skanska ett väg- och broprojekt i Tjeckien. Projektet skulle genomföras tillsammans med två partner, Geosan och EDS.
Två år senare delades ansvaret för de 116 delprojekten mellan parterna, menar Skanska.

Ekot hävdar att Skanska gav bort en del av motorvägsbygget till Geosan. De har rapporterat att Geosan bland annat fick betalt för att bygga en del av en bro, men enligt Ekot finns det kontrakt som visar att Geosan inte byggde någonting. Utan det var Skanska som byggde hela bron, men Geosan behåll ändå 35 miljoner kronor.

Skanska genomförde en intern revision år 2011 vars slutsats var att projektet endast hade brutit mot Skanskas interna regler. Granskningen som leddes av den tidigare chefen för internrevision redovisade inga misstankar om etiska överträdelser.

Skanska ser mycket allvarligt på misstankar om etiska överträdelser och har en nolltolerans mot korruption. Därför tillsätts en extern oberoende granskning av projekt R7.
Granskningen kommer att utföras av Deloitte.