Skanska utsläppsbantar med tallolja

Skanska utsläppsbantar med tallolja
Skanska börjar i höst köra på talloljediesel i sina fordon och olika maskiner på byggen, väg- och anläggningsprojekt.

Genom att ersätta den standarddiesel som används idag med den nya talloljedieseln från Preem hoppas byggföretaget att minska sina koldioxidutsläpp med 17 procent.

– I produktionsfasen av väg- och anläggningsprojekt är utsläpp från maskiner och fordon en av de miljöaspekter som har störst miljöpåverkan. Nu kan vi erbjuda en grön lösning när vi bygger, säger Johan Gerklev, miljöchef på Skanska.

Relaterade artiklar

Skanska bygger bostäder i Örebro
NCC anmäler kommun för otillåten upphandling
Skanskas byggverksamhet går starkt
Målet: solceller på alla tak